Algemene voorwaarden ELVABO

Op alle bestellingen gelden onze algemene verkoopsvoorwaarden.
Dit zowel voor bestelling geplaatst in de webshop als bestelling doorgeven via mail of per telefoon.

Algemene voorwaarden:

  1. Betalingen moeten altijd gedaan worden voor levering goederen of bij afhaling.
  2. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
  3. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper bevoegd.
  4. De verkoper behoud zich het recht om terugname van producten te weigeren indien volgens hem niet aan de juiste bewaringsomstandigheden werd voldaan of wanneer producten in gebruik zijn genomen.
  5. Bestelling worden niet geleverd voordat  openstaande factuur betaald is.
  6. Je moet altijd  adres en telefoon nummer geven bij een bestelling deze blijven privé bij Elvabo en worden niet aan derde doorgegeven
  7. Extra verzendkosten na niet thuis / verkeerd adres gegeven of afhalen bij DPD punt zijn voor de koper niet voor Elvabo
  8. Producten dienen volgens voorschrift gebruikt worden.

Indien u vragen heeft over de algemene voorwaarden helpen we u graag per telefoon of per mail verder.