Herroepingsformulier

Herroepingsformulier:
Bijlage 2 bij Volume VI van het Wetboek van Economisch recht -
STANDAARDHERROEPINGSFORMULIER
(gelieve dit formulier uitsluitend in te vullen en terug te sturen aan Elvabo
hazeldonk 6001 - 4836 LA Breda (NL) of per mail:[email protected],

indien u de overeenkomst wenst te verbreken)
— Ik/Wij (*) stel(len) u hierbij in kennis (*) van mijn/onze (*) herroeping van de
overeenkomst aangaande onderstaande verkoop van het
goed (*)/ dienstverlening (*) / de overeenkomst aangaande de verkoop van volgende
goederen/volgende dienstverlening (*)
— Besteld op (*) / Ontvangen op (*)
— Naam / Namen van de consument(en)
— Adres van de consument(en)
— Handtekening van de consument(en) (uitsluitend indien dit formulier op papier wordt
overgemaakt)
— Datum
(*) Schrappen wat niet past.